Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Į titulinį
Atstumai
Išankstinė registracija
Pritaikyta neįgaliesiems
Svetainės žemėlapis LT EN
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Kodas 188710638
 
Adresas:
J. Basanavičiaus g. 36
LT–03109 Vilnius
 
Trumpasis tel. 1871
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd @ lakd.lt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triukšmo prevencijos veiksmų planai
atgal  |  spausdinti
I etapas
Pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971; 2006, Nr. 73-2760) I etapo reikalavimus iki 2007 m. birželio 30 d. buvo parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei šeši milijonai transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai. Pagal šiuos žemėlapius parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei šeši milijonai transporto priemonių, triukšmo prevencijos veiksmų planai. Planai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2614) ir kitais Europos Sąjungos teisės aktais ir rekomendacijomis.
 
Šie planai patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165 „Dėl kelių triukšmo ilgalaikės strategijos patvirtinimo“.
 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-05 nutarimo Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, apskričių viršininkams ir visuomenei taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, teikiame informaciją apie parengtų pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. aut., triukšmo prevencijos planus.
 
 
 
Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Jūratę Šarpytę-Vaičiulionienę telefonu (8 5)  232 9663 arba el. p. jurate.sarpyte @lakd.lt
Atnaujinta 2014-09-16
į viršų
II etapas
Kelių direkcija, įgyvendindama 2009–2023 m. valstybinės reikšmės automobilių kelių triukšmo prevencijos strategiją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165, ir Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos įgyvendinimo 2009–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 157 (Žin., 2009, Nr. 28-1087), 2 uždavinio 2.4 ir 2.10 priemones, 2013 m. tęsia pagrindinių kelių aplinkos triukšmo valdymą ir informuoja apie parengtą 2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą. Planas, kurį Kelių direkcijos užsakymu sudarė UAB „Infraplanas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-351.
 
2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas parengtas pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2614) ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir rekomendacijas.
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomenei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5380; 2012, Nr. 58-2898), teikiama informacija apie 2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą.
 
 
 
 
Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Jūratę Šarpytę-Vaičiulionienę telefonu (8 5)  232 9663 arba el. p. jurate.sarpyte @lakd.lt 
Atnaujinta 2014-09-16
į viršų  
 
ieškoti
patvirtinti
--------------------------------------

Dėl vinječių informacija teikiama:
trumpuoju tel. 1871,
tel. (8 5) 232 9677, (8 5) 232 9678
 
 
 
 
 
  
 
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse*:
 
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
3033
3280
8,1
žuvo
242
188
-22,3
sužeista
3594
3875
7,8
*2017-01-09 Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose žuvo*:
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
167
115
-31,1
*2017-01-09 duomenys
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse iki vasario 22 d.:
 
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
334
374
12
žuvo
22
20
-9,1
sužeista
412
467
13,4
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose iki vasario 22 d. žuvo:
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
15
14
-6,7
 
 
 
==========================
 
 
==========================