Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Į titulinį
Atstumai
Išankstinė registracija
Pritaikyta neįgaliesiems
Svetainės žemėlapis LT EN
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Kodas 188710638
 
Adresas:
J. Basanavičiaus g. 36
LT–03109 Vilnius
 
Trumpasis tel. 1871
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd @ lakd.lt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strateginiai triukšmo žemėlapiai
atgal  |  spausdinti
I etapas
Parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 581 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71) bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.
2007 m. kovo 8 d. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 3-219 „Dėl pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-05 nutarimo Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, apskričių viršininkams ir visuomenei taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, teikiame informaciją apie parengtų pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.
 
 
Pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai suskirstyti pagal kilometrus.
Pagal Ldvn – dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį, kuris yra triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.
 
Pagal Lnakties – nakties triukšmo rodiklį, kuris yra nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.
 
 
Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Jūratę Šarpytę-Vaičiulionienę telefonu (8 5)  232 9663 arba el. p. jurate.sarpyte @lakd.lt
 
Atnaujinta 2014-09-16
į viršų
II etapas
Parengti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos įgyvendinimo 2008–2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71) bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.
2012 m. lapkričio 6 d. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3-785 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomenei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5380; 2012, Nr. 58-2898), teikiama informacija apie parengtų pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.
Pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai pagal:
 
Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Jūratę Šarpytę-Vaičiulionienę telefonu (8 5)  232 9663 arba el. p. jurate.sarpyte @lakd.lt
 
Atnaujinta 2015-10-01
į viršų  
 
ieškoti
patvirtinti
--------------------------------------

Dėl vinječių informacija teikiama:
trumpuoju tel. 1871,
tel. (8 5) 232 9677, (8 5) 232 9678
 
 
 
 
 
  
 
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse*:
 
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
3033
3280
8,1
žuvo
242
188
-22,3
sužeista
3594
3875
7,8
*2017-01-09 Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose žuvo*:
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
167
115
-31,1
*2017-01-09 duomenys
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse iki vasario 22 d.:
 
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
334
374
12
žuvo
22
20
-9,1
sužeista
412
467
13,4
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose iki vasario 22 d. žuvo:
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
15
14
-6,7
 
 
 
==========================
 
 
==========================