Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Į titulinį
Atstumai
Išankstinė registracija
Pritaikyta neįgaliesiems
Svetainės žemėlapis LT EN
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Kodas 188710638
 
Adresas:
J. Basanavičiaus g. 36
LT–03109 Vilnius
 
Trumpasis tel. 1871
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd @ lakd.lt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panemunės aplinkkelis
atgal  |  spausdinti
Bendra informacija
  
  
Projekto pavadinimas:
Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba
 
Programa:
2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa
 
Projekto sritis:
Infrastruktūra (keliai, pastatai, transportas)
 
Prioritetas:
1. Indėlis į bendrų problemų ir sunkumų sprendimą
 
Priemonė:
1.2. Susisiekimo gerinimas
 
Vadovaujantis partneris (paramos gavėjas):
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Lietuva)
 
 
Partneris:
Kaliningrado srities valstybinė vyriausybinė įstaiga „Kaliningrado srities kelių valdyba“ (Rusija)
 
Projekto biudžetas:
27 386 690,00 eurų (94 560 763,23 Lt)
 
Paramos suma:
10 000 000,00 eurų (34 528 000,00 Lt)
 
Projekto trukmė:
36 mėn. (2013 m. sausis – 2015 m. gruodis)
 
 
 
 
Pagal projektą Lietuvos Respublikos Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės teritorijoje planuojama nuteisti Panemunės miestelio rytinį aplinkkelį, kuris susijungtų su Rusijos Federacijos statomu nauju tiltu per Nemuną ir Sovetsko aplinkkeliu. Tiesiamas aplinkkelis bus A12 kelio (E77) Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ir IA transeuropinio transporto koridoriaus (VIA HANSEATICA), kuris yra svarbi jungtis Europos Sąjungos mastu, dalis.
 
Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, prisidėti prie tranzitinio ir tolimojo susisiekimo transporto eismo sąlygų gerinimo IA transeuropinio transporto koridoriuje bei sumažinti pravažiuojančių sunkiasvorių transporto priemonių sukeliamas problemas (transporto grūstis, triukšmą, oro užterštumą) Panemunės gyvenvietės (Lietuva) ir Sovetsko (Tilžės) miesto (Rusija) gyventojams.
 
Finansinė projekto analizė parodė, kad nors projektas negeneruoja tiesioginių pajamų, tačiau duoda socialinę ir ekonominę naudą visuomenei. Apskaičiuota projekto vidinė grąžos norma, įvertinus Panemunės aplinkkelio Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną Rusijos Federacijos teritorijoje statybą, sudaro 41,88%.
 
Įgyvendinus projektą ir nukreipus transporto srautus aplinkkeliu bus gauta tokia nauda:
·      sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;
·      sumažintas eismo įvykių skaičius;
·      pagerintos eismo ir pasienio punktų kirtimo sąlygos;
·      sumažintos transporto priemonių eksploatacinės išlaidos.
 
Po projekto įgyvendinimo bus pasiekti šie rezultatai:
·      nutiestas 4 km ilgio kelio ruožas – rytinis Panemunės aplinkkelis.
·      pastatytas 0,463 km ilgio tiltas per Nemuno prataką.
·      pastatyta 0,085 km ilgio estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu, kurį per Nemuno upę pastatys Rusijos Federacija.
 
 
2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.
Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.
Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
 
Atnaujinta 2015-01-13
į viršų
Paramos sutartis / ES finansavimas
 
 
 
2012 m. gruodžio 28 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Lenkijos Regionų plėtros ministerija (šiuo metu Lenkijos Respublikos infrastruktūros ir plėtros ministerija), kuri yra 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) Jungtinė vadovaujančioji institucija, pasirašė paramos sutartį Nr. ILPR.01.02.01-72-007/10-00. Pagal šią sutartį projekto „Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“ įgyvendinimui Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo skirta 10 mln. eurų (34,5 mln. Lt) Programos lėšų.
2014 m. lapkričio 20 d. buvo pasirašytas paramos sutarties priedas Nr. ILPR.01.02.01-72-007/10-01.
2014 m. gruodžio 3 d. buvo pasirašytas paramos sutarties priedas Nr. ILPR.01.02.01-72-007/10-02.
 
Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
 
Atnaujinta 2015-01-13
į viršų
Rangos sutartis
Numatoma nutiesti Panemunės miesto rytinį aplinkkelį, susijungiantį su tiltu per Nemuną į Kaliningrado sritį
 
 
 
2013 m. kovo mėn. 19 d. įvyko atviro darbų „Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“ pirkimo konkurso elektroninis „vokų atplėšimas“, kuriame dalyvavo: UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Hidrostatyba, AB „Panevėžio keliai“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Alkesta“ ir ūkio subjektų grupė, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“. Išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisija nustatė, kad atvirą konkursą laimėjo ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“, pasiūlymas.
 
2013 m. liepos 10 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir AB „LATVIJAS TILTI“ (ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“, atsakingas partneris) pasirašė rangos sutartį, kurios priimta suma be PVM yra 70,066 mln. Lt, PVM, sumokamas į Lietuvos Respublikos biudžetą, sudaro 14,714 mln. Lt. Sutartis iš dalies bus finansuojama 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, skirta parama sudaro 34,528 mln. Lt.
 
Pagal minėtą sutartį kelio E77 (A12) Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruože nuo 183,90 iki 187,90 km bus nutiestas 4 km ilgio rytinis Panemunės aplinkkelis, pastatytas 0,463  km ilgio tiltas per Nemuno prataką ir pastatyta 0,085 km ilgio estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu, kurio statybą per Nemuno upę organizuoja Rusijos Federacija. Darbai turės vykti sklandžiai bendradarbiaujant abiejų valstybių atsakingoms institucijoms ir jų parinktiems rangovams.
 
Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. spalio 17 d. ra­ti­fi­ka­vo su­si­ta­ri­mą su Ru­si­ja dėl til­to per Ne­mu­ną bei jo prie­igų sta­ty­bos.
 
Projekto vidaus grąžos norma yra 41,88%. Planuojama projekto darbų pabaiga – 2015 m. birželio mėn.
 
 
Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Atnaujinta 2015-01-13
į viršų
Projekto įgyvendinimas / nuotraukos
 
 
 
 2013 m. rugsėjo mėn.
 
 
Žemės sankasos įrengimas ant standaus geotinklo
 
 
Neaustinės geotekstilės paklojimas
 
 
 Žemės sankasos įrengimas, grunto tankinimas
 
 
 Armatūros karkasai poliams
 
 
 Projekto informacinis stendas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką polių atramoje Nr. 2 įrengimas
 
 
 
 
2013 m. spalio mėn.
 
 
 Tilto per Nemuno prataką atramos armatūros rišimas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką klojinių statymas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką atramos kolonos įrengimas
 
 
 Žemės sankasos įrengimas, grunto tankinimas
 
 
 Atraminės sienos plieniniai poliai
 
 
 
 
2013 m. lapkričio mėn.
 
 
 
 Tilto per Nemuno prataką tarpinė atrama
 
 
 Tilto per Nemuno prataką krantinė atrama
 
 
Tilto per Nemuno prataką polių įrengimas
 
 
Žemės sankasos šlaitų tvirtinimas betonu
 
 
Žemės sankasos šlaitų tvirtinimas betonu
 
 
Atraminės sienos įrengimas
 
 
 
 
2013 m. gruodžio mėn.
 
 
Spraustasienės įrengimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką atramos įrengimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką armatūros rišimas
 
 
 Žemės sankasos šlaitų tvirtinimas betonu
 
 
Tilto per Nemuno prataką metalinių konstrukcijų gamyba
 
 
Tilto per Nemuno prataką metalinių konstrukcijų gamyba
 
 
 
 
2014 m. sausio mėn.
 
 
 
 Žemės sankasos šlaitų tvirtinimas
 
 
Žemės sankasos šlaitų betonavimas geosintetiniuose klojiniuose
 
 
 
Žemės sankasos įrengimas
  
 
Tilto per Nemuno prataką metalinių konstrukcijų surinkimas
 
  
Tilto per Nemuno prataką atramos įrengimas
 
 
  
Tilto per Nemuno prataką metalinių konstrukcijų surinkimas
 
 
 
 
2014 m. vasario mėn.
 
 
 Metalinės tilto per Nemuno prataką perdangos užstūmimas
 
 
 Metalinės tilto per Nemuno prataką perdangos užstūmimo II etapas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką atramos Nr. 9 poliai
 
 
 Tilto per Nemuno prataką perdangos metalinių sekcijų montavimas, konsolės kabinimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką atramos Nr. 10 pamatų betonavimas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką metalinė perdanga
 
 
 
 
2014 m. kovo mėn.
 
 
 Tilto per Nemuno prataką atramos Nr.10 kolonos klojiniai
 
 
 Tilto per Nemuno prataką atrama
 
 
 Metalinės tilto per Nemuno prataką perdangos surinkimas
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies atramos Nr.1 kolonos armatūros rišimas
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies atramos Nr.1 pamatų betonavimas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką metalinė perdanga
 
 
 
 
2014 m. balandžio mėn.
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies atramos pamato ir kolonos hidroizoliacija
 
 
Atraminės sienos rygelio armatūra ir klojiniai
 
 
Tilto per Nemuno prataką metalinė perdanga
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies atramos Nr. 2 paviršiaus paruošimas dengimui apsaugine medžiaga
 
 
Metalinės tilto per Nemuno prataką perdangos užstūmimas
 
 
 Žemės sankasos įrengimas
 
 
 
 
2014 m. gegužės mėn.
 
 
 Tilto per Nemuno prataką metalinės perdangos Interzinc52 sluoksnio storio tikrinimas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką atramos Nr. 12 atraminės sienos armatūros rišimas ir klojinių montavimas
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies atramos Nr. 1 pereinamosios plokštės armatūros rišimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką sferinių atraminių guolių montavimas
 
 
 Žemės sankasos laistymas
 
 
Šalčiui atsparaus sluoksnio iš smėlio įrengimas
 
 
 
 
2014 m. birželio mėn.
 
 
 
Betono kubeliai, skirti žemės sankasos šlaitų įrengimui naudojamo betono stipriui gniuždant nustatyti
 
 
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas
 
 
 Tilto per Nemuno prataką perdangos betonavimo pirmasis etapas
 
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies metalinės perdangos tarp 1-os ir 2-os atramų montavimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką perdangos antrojo betonavimo etapo armatūra ir klojiniai
 
 
Inžinerinių tinklų (elektros apšvietimo, vaizdo stebėjimo ir apsaugos) įrengimas
 
 
 
2014 m. liepos mėn.
 
Vandens nuleidimo šulinėlių įrengimas
 
 
Ant tilto per Nemuno prataką perdangos montuojami turėkliniai blokai
 
 
Rengiama tilto per Nemuno prataką perdangos hidroizoliacija
 
 
Bandomasis apsauginės tvoros fragmento įrengimas
 
 
Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas
 
 
Tikrinamas paklotas asfaltbetonio sluoksnis
 
 
 
 
2014 m. rugpjūčio mėn.
 
 
 
 Tilto per Nemuno prataką perdangos turėklinių blokų montavimas ir vandens nuleidimo šulinėlių įrengimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką perdangos hidroizoliacijos klijavimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką ašinių plokščių montavimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką ašinių ir šalitilčio plokščių montavimas
 
 
 
Tilto per Nemuno prataką dažymas
 
 
 Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas
 
 
 
 
2014 m. rugsėjo mėn.
 
 
 
Apsauginių atitvarų ir tinklo tvoros įrengimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką atramos Nr.1 kūgio pamato klojiniai
 
 
Apsauginio asfaltbetonio sluoksnio ant hidroizoliacijos klojimas (tiltas per Nemuno prataką)
 
 
Tilto per Nemuno prataką ašinių plokščių ir atitvarų montavimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką deformacinių tarpų tarp turėklinių blokų užtaisymas silikonu
 
 
Klojinių, skirtų  tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos betonavimui, montavimas
 
 
 
2014 m. spalio mėn.
 
 
Apsauginių atitvarų ir tinklo tvoros įrengimas
 
 
Apsauginių atitvarų ir tinklo tvoros įrengimas
 
 
Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio klojimas (tiltas per Nemuno prataką)
 
 
Tilto per Nemuno prataką atramos Nr. 1 kūgio klojiniai ir armatūra
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies lietaus vandens nuvedimo sistemos montavimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką šalitilčio blokų montavimas 
 
 
 
2014 m. lapkričio mėn.
 
 
Estakadinės tilto per Nemuną dalies metalinės perdangos sijų montavimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką apsauginių atitvarų ir tinklo tvoros įrengimas
 
 
Estakadinės tilto per Nemuną dalies metalinės perdangos sijų montavimas
 
 
Tilto per Nemuno prataką atramos Nr. 1 kūgio šlaito armatūra ir laiptai
 
 
Tilto per Nemuno prataką lietaus vandens nuvedimo sistemos montavimas
 
 
Klojinių, skirtų tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos betonavimui, montavimas
 
 
 

2014 m. gruodžio mėn.
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies apšvietimo atramų įdėtinės detalės
 
 
Perdangos armatūros rišimas
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos armatūros rišimas 
 
 
Tilto per Nemuno prataką laiptų turėklų montavimas
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos klojinių montavimas 
 
 
Vandens nuleidimo šulinėlių montavimas ant tilto per Nemuną estakadinės dalies
 
 
 
 
2015 m. sausio mėn.
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos armatūros rišimas
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos betonavimas
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos betonavimas
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos betonavimas 
 
 
 Išbetonuota tilto per Nemuną estakadinės dalies perdanga
 
 
Tiltas per Nemuno prataką 2015-01-14
 
 
 
 
2015 m. vasario mėn.
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos turėklinės dalies betonavimas
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos turėklinės dalies betonavimas 
 
 
Išbetonuota tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos turėklinė dalis 
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies įrengimo darbai
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos klojinių nuėmimas 
 
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos klojinių nuėmimas 
 
 
 
 
2015 m. kovo mėn.
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies turėkliniai blokai
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies deformacinis pjūvis 
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies atrama Nr.1 
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies įrengimo darbai 
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies atramos Nr.1  kūgio įrengimas 
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies užbetonuota perdanga
 
 
 
 
2015 m. gegužės mėn.
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies turėklinio bloko klojiniai ir armatūra
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies pereinamų plokščių hidroizoliacija
 
 
 Tilto per Nemuną estakadinės dalies tvoros montavimas
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies šlaito tvirtinimo pamatinio bloko klojiniai ir armatūra
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies atramos Nr. 1 kūgio betonavimas 
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies šlaitinių laiptų armatūra ir klojiniai 
 
 
 
2015 m. birželio mėn.
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos hidroizoliacijos įrengimas
 
 
Tilto per Nemuną estakadinės dalies perdangos hidroizoliacijos įrengimas
 
 
Rekultivuojama teritorija ties tilto per Nemuną estakadine dalimi
 
 
Klojamas tilto per Nemuną estakadinės dalies viršutinis mastikinis asfaltbetonio sluoksnis
 
 
Klojamas tilto per Nemuną estakadinės dalies viršutinis mastikinis asfaltbetonio sluoksnis
 
 
Ant tilto per Nemuną estakadinės dalies montuojami apsauginiai atitvarai bei turėklai
 
 
Ant tilto per Nemuną estakadinės dalies montuojami apsauginiai atitvarai bei turėklai
 
 
Rekultivuojama teritorija ties tilto per Nemuną estakadine dalimi
 
 
 
 
2015 m. liepos mėn.
 
 
Estakadinės tilto per Nemuną dalies perdangos horizontalus nužymėjimas
 
 
Laikinas pasienio kontrolės punktas
 
 
Tilto per Nemuną estakadinė dalis žiūrint iš apačios 
 
 
Tiltas per Nemuną su estakadine dalimi 
 
 
Tiltas per Nemuno prataką žiūrint iš apačios
 
 
Baigiamieji rekultivacijos darbai
 
 
Tilto per Nemuną estakadinė dalis 
 
 
Tiltas per Nemuno prataką 
 
 
 
 
2015 m. rugpjūčio mėn.
  
 
 
Projekto „Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiktu per Nemuną statyba“ atminimo lenta
 
 
Projekto „Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiktu per Nemuną statyba“ atminimo lenta 
 
 
 
  
Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
 
Atnaujinta 2015-08-18
į viršų  
 
ieškoti
patvirtinti
--------------------------------------

Dėl vinječių informacija teikiama:
trumpuoju tel. 1871,
tel. (8 5) 232 9677, (8 5) 232 9678
 
 
 
 
 
  
 
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse*:
 
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
3033
3280
8,1
žuvo
242
188
-22,3
sužeista
3594
3875
7,8
*2017-01-09 Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose žuvo*:
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
167
115
-31,1
*2017-01-09 duomenys
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse iki vasario 22 d.:
 
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
334
374
12
žuvo
22
20
-9,1
sužeista
412
467
13,4
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose iki vasario 22 d. žuvo:
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
15
14
-6,7
 
 
 
==========================
 
 
==========================