Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Į titulinį
Atstumai
Išankstinė registracija
Pritaikyta neįgaliesiems
Svetainės žemėlapis LT EN
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Kodas 188710638
 
Adresas:
J. Basanavičiaus g. 36
LT–03109 Vilnius
 
Trumpasis tel. 1871
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd @ lakd.lt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naudotojo mokestis (vinjetės)
atgal  |  spausdinti
  
Informacija apie naudotojo mokestį (vinjetes) teikiama tel.: (8  5) 232 9699, (8  5) 232 9677, (8  5) 232 9678 ir 8 615 49 300.
 
Dėl vinječių keitimo prašom kreiptis tel.: (8 5)  232 9740, (8 5)  232 9697, (8 5) 232 9721.
Pagrindinė informacija
KELIŲ NAUDOTOJO MOKESTIS
 
Važiuojant magistraliniais A1–A18 automobilių keliais autobusais (M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis turi būti sumokėtas naudotojo mokestis.
 
Transporto priemonių savininkams ar valdytojams (vairuotojams), sumokėjusiems naudotojo mokestį, nuo 2007 m. liepos 1 d. degalinėse, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais, išduodamas naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas – vinjetė, suteikiantis teisę važiuoti Lietuvos Respublikos aukščiausios kategorijos magistraliniais keliais.
  
Vinjetė yra lipdukas, susidedantis iš dviejų dalių:
1) pagrindinės ir
2) kontrolinio kupono.
 
Vinjetės pagrindinėje dalyje nurodyti galiojimo metai, mėnesiai, dienos, galiojimo laikotarpis; konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti; pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Kontroliniame kupone nurodyti galiojimo metai, galiojimo laikotarpis (dienos, savaitės, mėnesio, metų), konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti.
 
Vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Atitinkamai skirtingų spalvų: dienos vinjetės žalios, savaitės – mėlynos, mėnesio – oranžinės, metų – raudonos.
 
Vinjetė galioja tik tada, kai ji tinkamai užpildyta, pažymėta, jos pagrindinė dalis priklijuota ant priekinio transporto priemonės stiklo iš vidaus, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, bei kartu pateikus kontrolinį kuponą.
 
Transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas turi būti aiškiai užrašytas nustatytose vietose ant vinjetės pagrindinės dalies bei kontrolinio kupono.
 
Vinjetės galiojimo pradžią pažymi platintojas, nurodytose vietose perforuodamas vinjetę (pažymėdamas metus (išskyrus metų vinjetes), mėnesį ir dieną).
 
Atsiimdami vinjetę, kelių naudotojai turi patikrinti, ar platintojas išdavė reikalingos rūšies vinjetę ir ar tos transporto priemonės kategorijos, kurios reikia, ar teisingai pažymėjo jos galiojimo laiko pradžią. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtos ar visai nepažymėtos, neteisingai užpildytos ar visai neužpildytos, taip pat prie transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.
 
 
Naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:
 
 
 
 
 
Atnaujinta 2017-02-13
į viršų
Naudotojo mokesčio vedlys
Spustelėję vos keletą mygtukų galėsite sužinoti, ar turite įsigyti vinjetę ir kokia bus Jūsų transporto priemonei skirtos vinjetės kaina.
 
Atnaujinta 2016-12-05
į viršų
Vinječių tarifai
Nuo 2015-01-10:
 
Transporto priemonės
Mokesčio dydis, Eur
metų tarifas
mėnesio tarifas
savaitės (7 dienų) tarifas
dienos tarifas
EURO IV ir mažiau taršios
EURO 0, I, II, III
EURO IV ir mažiau taršios
EURO 0, I, II, III
EURO IV ir mažiau taršios
EURO 0, I, II, III
Autobusai
M2
transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 tonos
304
28
14
6
M3
A
B
transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 tonos
550
52
26
11
M3
I–III
transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo
753
75
37
11
Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai
N1
iki 3,5 tonos (įskaitytinai)
304
28
14
6
N2
nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai)
550
753
52
75
26
37
11
N3
nuo 12 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės
753
1 071
75
107
37
52
11
N1–N3
iki 16 tonų (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės, kai transporto priemonės valdytojas – žemės ūkio veiklos subjektas
304
28
14
6
Specialiosios paskirties transporto priemonės
M2–M3
N1–N3
 
transporto priemonė, skirta specialioms funkcijoms atlikti naudojant specialią įrangą
347
28
14
6
 
Atnaujinta 2016-01-14
į viršų
Transporto priemonių kategorijos
 
 
 
 
Atnaujinta 2016-04-11
į viršų
Apmokestinti keliai
Naudotojo mokesčiu apmokestinti visi aukščiausios kategorijos (magistraliniai) keliai nuo A1 iki A18:
 
A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,15–91,00 km; 102,93–303,74 km);
A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,70 km);
A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);
A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,51–133,96 km);
A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–97,06 km);
A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (6,02–185,40 km);
A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);
A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);
A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,14 km);
A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);
A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,41 km);
A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,70 km; 59,43–185,96 km);
A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–24,77 km; 26,75–45,15 km);
A14 Vilnius–Utena (10,66–95,60 km);
A15 Vilnius–Lyda (10,66–49,28 km);
A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,55–135,48 km);
A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,28 km);
A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,08 km).
  
 
 
 
 
 
 
Šis ženklas, numatytas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), 1 priede (Nr. 840), pastatytas kartu su kelio numeriu, pažymi mokamo kelio, už kurį autobusų ir krovininių transporto priemonių savininkai ar valdytojai privalo mokėti naudotojo mokestį, pradžią (ribą).
 
Atnaujinta 2017-02-14
į viršų
Vinječių galiojimas (rūšys)
Vinjetės yra 4 rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Dienos vinjetė galioja pažymėtą dieną iki 24 valandos (jeigu pateikiamas tos pačios dienos, kurią pažymėta vinjetė, kasos aparato kvitas, vinjetė galioja 24 val. nuo kvite nurodyto jo išdavimo laiko), savaitės – 7 dienas (pvz., nuo 2016-01-20 iki 2016-01-26 imtinai), mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos (pvz., nuo 2016-01-20 iki 2016-02-19 imtinai), metų – 12 mėnesių (pvz., nuo 2016-01-20 iki 2017-01-19 imtinai).
Atnaujinta 2016-01-19
į viršų
Vinječių platinimo vietos
Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) naudotojo mokestį gali sumokėti bei įsigyti vinjetę (-es) degalinėse Statoil, Lukoil, Baltic Petroleum, ORLEN Lietuva, EMSI, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais.
Vinječių užsakymas internetu: www.keliuvinjetes.lt
 
 
Informacinis ženklas, žymintis vinječių platinimo vietas
 
 
 
Vinječių platinimo vietos
 
degalines_m
 Vinječių platinimo vietų sąrašą galite rasti interneto svetainėje: www.keliuvinjetes.lt
Atnaujinta 2014-08-26
į viršų
Vinjetė negalioja
Vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:
 
1) vinjetė priklauso kitai kainos kategorijai ar kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai nustatyta tikrinamai transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai vinjetės kaina yra didesnė, nei reikalaujama tikrinamai transporto priemonei;
2) vinjetės pagrindinė dalis originaliu lipniu paviršiumi nėra priklijuota prie transporto priemonės priekinio stiklo naudojimosi instrukcijoje parodytoje vietoje;
3) netiksliai pažymėta, visai nepažymėta vinjetės galiojimo pradžia ar pasibaigęs galiojimo laikotarpis, diena ir (ar) mėnesis pažymėti daugiau kaip 1 kartą;
4) vinjetės pagrindinėje dalyje ir (ar) kontroliniame kupone neaiškiai įrašytas, įrašytas daugiau kaip 1 kartą ar visai neįrašytas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris arba jis neatitinka tikrinamos transporto priemonės valstybinio registracijos numerio, nurodyto transporto priemonės registracijos liudijime;
5) nesutampa vinjetės pagrindinėje dalyje ir kontroliniame kupone nurodyti duomenys (galiojimo pradžia, serija ir numeris, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris);
6) nepateikiamas kontrolinis kuponas.
 
Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad yra bent viena aukščiau išvardyta sąlyga, transporto priemonės savininkams ar valdytojams (vairuotojams) taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos sankcijos.
į viršų
Vinječių keitimas
SVARBI INFORMACIJA
 
Norint keisti vinjetę ir kreipiantis ne paštu, prieš atvykstant į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos prašome iš anksto registruotis tel.: (8 5)  232 9740, (8 5) 232 9697, (8 5) 232 9721.
 
 
Vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:
 
1. Suskilus ar išdužus transporto priemonės stiklui, ant kurio priklijuota vinjetės pagrindinė dalis.
 
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) vinjetės kontrolinį kuponą;
2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 
2. Jeigu transporto priemonė eismo įvykio metu ar kilus gaisrui sugadinama nepataisomai, taip pat sugedus transporto priemonei, kai jos remontas ekonomiškai netikslingas.
 
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo sunaikintas gaisro metu;
2) valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie transporto priemonės išregistravimą iš Kelių transporto priemonių registro duomenų bazės;
3) įmonės, kuri turi teisę verstis utilizavimo veikla, pažymą apie priimtą utilizuoti transporto priemonę;
4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 
3. Praradus vinjetės kontrolinį kuponą.
 
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos bei raidė;
2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 
4. Dėl transporto priemonės vagystės.
 
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;
2) dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;
3) transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;
4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
  
5. Suklydus įrašant į vinjetę ir (ar) vinjetės kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį registracijos numerio ženklą.
 
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) vinjetę;
2) transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 
6. Pardavus transporto priemonę.
 
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutartį;
2) vinjetės kontrolinį kuponą;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 
Kelių naudotojai prašymą ir reikiamus dokumentus Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 5 punkte nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t. y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinis numeris negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.
 
Vinjetė keičiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vinjetės galiojimo laikotarpiu. Pakeistoje vinjetėje išlieka tas pats jos galiojimo laikas. 1 ir 3 punktuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, o 2, 4, 5 ir 6 punktuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Jeigu prie prašymo pakeisti metų vinjetę nepateikiamas vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra ar pan., arba jeigu iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti tikslios vinjetės pirkimo datos, naujai išduodamos vinjetės galiojimo pradžia žymima nuo mėnesio, pažymėto kontroliniame kupone, pirmosios dienos. Savaitės ir mėnesio vinjetės 12.6 punkte numatytu atveju nekeičiamos, kitais atvejais – tik pateikus vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar pan. Keičiant vinjetę papildomai mokesčio mokėti nereikia. 
 
Keičiant transporto priemonės valstybinius registracijos numerio ženklus, vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinio registracijos numerio ženklas. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad vinjetėje įrašytas valstybinio registracijos numerio ženklas priklausė tai pačiai transporto priemonei.
 
Atnaujinta 2016-01-19
į viršų
Baudos
Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio
  • užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo 173 iki 347 eurų.
Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio
  • užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo 347 iki 753 eurų.
Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti, nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio
  • užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo 115 iki 347 eurų.
Transporto priemonių savininkų – žemės ūkio veiklos subjektų – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio
  • užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo 115 iki 347 eurų.
Važiavimas šio straipsnio pirmojoje–ketvirtojoje dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento
  • užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo 86 iki 144 eurų.
 
Atnaujinta 2015-01-30
į viršų  
 
ieškoti
patvirtinti
--------------------------------------

Dėl vinječių informacija teikiama:
trumpuoju tel. 1871,
tel. (8 5) 232 9677, (8 5) 232 9678
 
 
 
 
 
  
 
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse*:
 
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
3033
3280
8,1
žuvo
242
188
-22,3
sužeista
3594
3875
7,8
*2017-01-09 Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose žuvo*:
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
167
115
-31,1
*2017-01-09 duomenys
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse iki vasario 22 d.:
 
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
334
374
12
žuvo
22
20
-9,1
sužeista
412
467
13,4
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose iki vasario 22 d. žuvo:
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
15
14
-6,7
 
 
 
==========================
 
 
==========================