Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Į titulinį
Atstumai
Išankstinė registracija
Pritaikyta neįgaliesiems
Svetainės žemėlapis LT EN
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Kodas 188710638
 
Adresas:
J. Basanavičiaus g. 36
LT–03109 Vilnius
 
Trumpasis tel. 1871
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd @ lakd.lt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansavimas
atgal  |  spausdinti
KPPP finansavimo šaltiniai
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatyti programos finansavimo šaltiniai:
 1. dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai;
 2. dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams;
 3. mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones;
 4. kelių naudotojo mokestis;
 5. mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais;
 6. mokestis už eismo ribojimą;
 7. fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos;
 8. lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose.
 
Pastabos:
 1. BBR – pagal Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą iš KPPP bendroms biudžeto reikmėms skiriamos lėšos;
 2. 2015 m. ir 2016 m. KPPP finansavimo lėšos pateikiamos be viršplaninių lėšų (2014 m. ir 2015 m.);
 3. Grafikuose pateiktos sumos yra perskaičiuotos atskaičius BBR nuo visų KPPP finansavimo šaltinių.
2016 m. įplaukų į KPPP prognozė
 
 
Realios įplaukos į KPPP kelių sektoriui finansuoti už transporto priemonių mokesčius ir akcizą (atskaičius BBR), mln. EUR
 
 
 Dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną ir dyzelinius degalus bei energetinius produktus ir už realizuotas suskystintas dujas, %
 
 
Programai finansuoti skiriama 65 procentai akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, suskystintas dujas, skirtas automobiliams, ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai.
 
 
Pervedama akcizo pajamų dalis, atskaičius iš programos bendroms biudžeto reikmėms skiriamą dalį (atskaičius BBR), mln. EUR
 
 
 Surinkta mokesčių už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų naudotojo mokestis (vinjetės) (atskaičius BBR), mln. EUR
 
Transporto priemonių, nurodytų šio įstatymo 1 priede, valdytojai moka kasmetinį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones.
 
Transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 2 priede, valdytojai moka kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi magistraliniais keliais. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės krašto, rajoniniais ar vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) kelių naudotojo mokestis nemokamas.
 
 
Įplaukos į programą iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą ir kitų finansavimo šaltinių (atskaičius BBR), mln. EUR
 
Transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 3 priede, kurių matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis ir (ar) ašies (ašių) apkrovą ir (ar) masę, valdytojai moka mokestį už naudojimąsi valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais. Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, priežiūros tvarką ir dydžius, neviršydama šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, nustato Vyriausybė. Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis dydį, neviršydamos šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, ir mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato savivaldybių tarybos.
 
Mokesčio už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, tarifai nurodyti šio įstatymo 4 priede. Šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato susisiekimo ministras. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas, kai darbai atliekami iš programos finansavimo lėšų ir kai įrengiamos, rekonstruojamos ar taisomos (remontuojamos) melioracijos sistemos kelių apsaugos zonoje, jeigu nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.
 
Programai finansuoti gali būti naudojamos fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos. Fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinių lėšų perdavimo, administravimo, naudojimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
 
Programai finansuoti skiriamos lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šių lėšų mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką.
Atnaujinta 2016-03-09
į viršų
Metinės KPPP finansavimo sąmatos
Atnaujinta 2016-02-01
į viršų
Bendras valstybinės ir vietinės reikšmės kelių (gatvių) finansavimas
 
 
 
 
 
 
Atnaujinta 2016-03-16
į viršų
Tik valstybinės reikšmės kelių finansavimas
 
 
 
 
 
 
Atnaujinta 2016-03-09
į viršų
Tik vietinės reikšmės kelių (gatvių) finansavimas
Teisės aktai dėl KPPP lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms:
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) finansavimas KPPP lėšomis:
 
 
Atnaujinta 2016-04-15
į viršų  
 
ieškoti
patvirtinti
--------------------------------------

Dėl vinječių informacija teikiama:
trumpuoju tel. 1871,
tel. (8 5) 232 9677, (8 5) 232 9678
 
 
 
 
 
  
 
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse*:
 
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
3033
3280
8,1
žuvo
242
188
-22,3
sužeista
3594
3875
7,8
*2017-01-09 Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose žuvo*:
2015 m.
2016 m.
Pokytis, %
167
115
-31,1
*2017-01-09 duomenys
 
Lietuvos keliuose ir gatvėse iki vasario 22 d.:
 
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
eismo įvykių
334
374
12
žuvo
22
20
-9,1
sužeista
412
467
13,4
 
Iš jų valstybinės reikšmės keliuose iki vasario 22 d. žuvo:
2016 m.
2017 m.
Pokytis, %
15
14
-6,7
 
 
 
==========================
 
 
==========================